top of page

Hudební teorie - intervaly #1


Intervaly lze jednoduše definovat jako vzdálenosti mezi jednotlivými tóny. V naší hudební kultuře je nejmenším intervalem půltón a v rozmezí jedné oktávy tak můžeme získat dvanáct různých intervalů.


1/2 intervaly v rozmezí oktávy

0 unisono

1 malá sekunda

2 velká sekunda

3 malá tercie

4 velká tercie

5 čistá kvarta

6 zvětšená kvarta/zmenšená kvinta

7 čistá kvinta

8 malá sexta

9 velká sexta

10 malá septima

11 velká septima

12 čistá oktáva


1/2 intervaly v notovém zápisu

Latinské názvosloví intervalů vychází ze sedmi tónů základní durové stupnice (na klaviatuře bílé klávesy).


Prima, sekunda, tercie, kvarta, kvinta, sexta, septima a oktáva označují stupně v hudební abecedě A, B (naše trochu nešťastné H), C, D, E, F, G. Pro označení intervalových stupňů se používají číslice 1 až 7. Abychom obsáhli označení všech dvanácti tónů v rozmezí oktávy, tak se používají béčka a křížky pro zvýšený a snížený stupeň intervalu.


Čisté intervaly (perfect intervals) - prima, kvarta, kvinta a oktáva

Velké nebo malé intervaly (imperfected intervals) - sekunda, tercie, sexta a septima


Čisté intervaly můžeme zvětšit (augmented) nebo zmenšit (dimished) o půl tónu. Velké intervaly (major, v angl. zkratka M) se stanou zvětšenými při posunu o půl tónu nahoru a malými při posunu o půl tónu dolů. Malé intervaly (minor, v angl. zkratka m) se stanou velkými intervaly při posunu o půl tónu nahoru a zmenšenými při posunu o půl tónu dolů.


Uvedeme si zde ještě anglickou terminologii názvů intervalů (ostatně již ji uvádím výše v závorkách u ostatních termínů), protože se velmi často používá mezi profesionálními hudebníky a měli byste znát její význam.


prima = Prime/1st

sekunda = Second/2nd

tercie = Third/3rd

kvarta = Fourth/4th

kvinta = Fifth/5th

sexta = Sixth/6th

septima = Seventh/7th


V příštím díle si vysvětlíme metodiku pojmenovávání intervalů, enharmonickou záměnu a temperované ladění.


Stay tuned!

1,311 views0 comments

Recent Posts

See All

コメント


bottom of page